Side-armed Brushes Kit for Probot Nelson Series
$ 199.000
Side-armed Brushes Kit for Probot Nelson Series Side-armed Brushes Kit for Probot Nelson Series

Specifications

Side-armed Brushes Kit for Probot Nelson Series
Chổi thay thế cho Nelson A3,Nelson A3S, Nelson A3S Camera

Chất liệu: PC + TPEE + Nylon lông

2 bàn chải cho mỗi gói

Hoàn toàn tương thích

Xin vui lòng thay thế các bàn chải mỗi hai tháng